Servicii de administrare imobile Bucuresti si Ilfov

Pentru oferta de pret sunati la 0722 618 539, in 24 de ore venim sa vedem imobilul si facem oferta de pret

 • Calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreținere
 • Transparenta 100%: Interfaţă interactivă prin care se pot vedea: lista facturilor, copia lor ( scanate) modul în care au fost repartizate şi plăţile efectuate
 • Avizier virtual în care pot fi afişate  rapoarte multiple pentru acces proprietari
 • Comunicarea cu locatarii este un aspect important al activităţii unei asociaţii de proprietari – telefonic, SMS, Email, WP
 • Siguranta datelor: salvarea tuturor informatiilor pe un server securizat
 • Afisarea Listelor de Intretinere si a modalitatilor de plata 
 • Repartizarea facturilor de la furnizori și prestatori de servicii, în cadrul listelor lunare de întreținere . Calcularea și repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociație sau de către Furnizori
 • Calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă în urma citirilor efectuate de Administrator (pentru contoare situate pe casa scarii) sau transmise de către locatari (pentru contoare in interiorul apartamentelor)
 • Posibilitatea de a introduce indeşii contoarelor de apartament (ex: apometre) şi preluarea lor direct în program
 • Aplicarea deciziilor și hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului Executiv
 • Transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de intreținere 
 • Plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii
 • Intocmirea Registrului de casă
 • Intocmirea Registrului de banca
 • Intocmirea  registrelor de Evidentă Fond Rulment si Fond Reparații 
 • Incasarea cotelor de întreținere aferente fiecărui apartament  – Casierie / cont bancar al asociatiei /  Automate Self Pay / Orange Money
 • Verificare a stării subsolului, căilor de acces în imobil, spatiile comune
   Intocmește referate de necesitate și prezintă oferte privind intervențiile la părțile comune si le prezinta Comitetului Executiv și Președintelui
 • Verificarea periodică a contoarelor de apă din apartamente (daca este cazul) 
  Participă la recepția lucrărilor în urma solicitării Comitetului Executiv al Asociației ce nominalizează comisia de recepție la terminarea lucrărilor
 • Mentinerea relatiilor cu institutia bancara la care Asociatia are deschis cont
 • Monitorizarea modificarilor ce pot surveni in cadrul Legislatiei in vigoare, in domeniul contabilitatii in partida simpla a Asociatiilor de Proprietari, precum si identificarea modalitatilor de punere a acestora in practica